Övrigt

Personuppgifter

Vid Beställning ifrån oss anger du dina adressuppgifter och vid faktura även personnummer. Vid beställning från oss godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Dessa uppgifter behöver vi för att kunnna fullgöra våra åtaganden emot dig som kund. Vi sparar oxå all komunikation oss emellan. Detta för att kunna hålla en hög service emot dig som kund.

Vi lämnar aldrig ut dessa uppgifter till tredje part. Enligt PUL har du rätt att få den information vi har lagrad om dig. Om den är felaktig eller du har någon annan erinran mot den så har du rätt att få den ändrad eller borttagen. Kontakta då oss.

Butiken kör med OpenCart
Mixshopen.se © 2024